Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Allah Hükmünde Kendi İşine Kimseyi Ortak Etmez

Allah Hükmünde Kendi İşine Kimseyi Ortak Etmez, Ne Nebileri Ne Resulleri Nede Melekleri, hepsi Allah’ın verdiği görevleri yaparlar delil KASAS 70. O, Kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Her işin başında da sonunda da tüm övgüler onun içindir. Ve karar O'na aittir. KEFH 26 De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir." Göklerin ve yerin bilinmezi yalnızca O'na aittir. En iyi gören ve en iyi işiten O'dur! Onlar için O'ndan başka veli* yoktur. O, hükümranlığına* kimseyi ortak etmez.

ŞURA 10: Bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte o Allah, benim Rabbimdir. O'na tevekkül ettim ve O'na yöneldim.

Kuran’dan birde şöyle ayetler var Allaha Ve Resule Uyun Ayetleri: bu ayetler ise ALLAH ve Resul’üne uyun çünkü Nebi Muhammet Resul sıfatı ile konuştuğu zaman yalnız vahy olan Kuran ayetleri ile konuşur, bu sözler de Nebinindeğil zatenAllah’ın sözü yani Kurandır, haşa bu ayetler biResul sözleri, birdeAllah’ın sözü dinde iki ayrı otorite var demek asla değil, kim ALLAH adına konuşacaksa Kur’an’dan konuşsun, kim Kuran’dan konuşursa o doğru olanı yapmıştır delil NİSA 59: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin; Resul'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre itaat edin. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resule götürün; eğer Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyorsanız. Bu daha hayırlıdır. Ve sonuç bakımından daha iyidir. Bu ayet Allah’a ve Resule götürün diyorALLAH bizle yüz yüze konuşmaz, Resuldeöldü, o zaman Kuran Muhammed’e yani Kuran’agötüreceğiz. NİSA 105: Biz, insanlar arasında, Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye, Kitap'ı hakikat olarak indirdik. NUR 54: De ki: "Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin." Eğer itaat etmezseniz, ona düşen yalnızca görevini yapmaktır. Size düşen ise sorumlu tutulduğunuz şeye uymaktır. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Resul'ün üzerinde, mesajı açıkça iletmekten başka bir sorumluluk yoktur.

HAŞR 7: Allah'ın, beldeler halkından, Resul'üne verdiği feyler; aranızda zenginliğe neden olan, elden ele dolaşan bir zenginlik olmasın diye; Allah, Resul, yakınlık sahipleri*, yetimler, miskinler ve yol oğlu* içindir. Resul size ne verdiyse onu alın. Sizi neden alıkoyduysa ondan vazgeçin.* Allah'a karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz Allah, Cezalandırması Çok Şiddetli Olan'dır.

Resulü ağzı dudağı sesi ile insanlığa bu vahy olan ayetleri sözü yani ayet olan bu  ( hadisleri) seslendirip tebliğ ediyor MAİDE 67 gereği yazılıp KURAN olduğu için ALLAH’ a uymak Resulüne uymak demek, Resule uymak da Kurana uymak olur. Delil HAKKA süresi 44,45 46 da Kuranı tebliğ ederken kendinden bir söz katarsan, veya Kurandan bir şey eksiltirsen şah damarını keserim der yüce ALLAH Resul’üne, yine HUD süresi ilk üç ayeti Kuran’ı Allah ayetleri ile açıkladığını, başkalarına kul olmamak için ayetlerini ayetler ile açıkladığını, Resulün görevinin vahy olan bu ayetlere önce kendisini uyması, sonra bu ayetleri tebliğ etmek olduğu vurgulanır, bir konudavahy yani ayet gelmeden bazen Nebinin bile yanılacağı şu ayetlerde açıkça Nebinin uyarıldığı anlatılır. Delil Abese süresi ilk ayetlerde ağmakonusunda neden ağma bi sahabeyi beklettiğini, inanmayan bir kafiri dinlediği için uyarılır Nebi,  Mücadele süresinin ilk ayetinde bir kadın eşinin din adına kendisine zıhar yaparak sen benim annem gibisin diye boşamaya kalkmasından dolayı Peygamber Nebi ile tartışır, ve vahy ile Nebiyi uyarıldığı gibi, Tahrim süresi 1 eşlerini memnun etmek için helal olanı kendine neden haram ediyorsun diye yine burada Nebi uyarılır, yineAHZAP süresi 37 de Nebi Zeyd e üvey evlat edindiği bu sahabeye eşini boşama demişti, ALLAH ise üvey evlatların öz evlat gibi olmadığını insanlığa peygamberi ile uyarmak için üvey evlad eşini boşar, Nebiyi yani üvey babasını Zeyd dinlemez böyle bir ayet olmadığı için, ayet gelir ve Resul üvey oğlunun boşadığı bu kadınla evlenir, Nebinin dediği değil Allah’ın dediği uygulama ya alınmış olur, Nebi sıfatı ile ayet ile vahy ile konuştuğunda bazen yanlış yapabilirmiş demek ki, Fakat vahy ayet ile Resul sıfatı ile konuştuğunda asla yanlışı olmadığı bu ayet ile ortaya çıkmış olur, yoksa sahabe Zeid asla Resule karşı onun ayet olan bir emrine hiç karşı gelir mi?  Resul sıfatı ile değil, bu konuda ayet olmadan Nebi sıfatı ile kendi görüşü ile eşini boşama demiş, Zeyd buna rağmen boşamış niye? Çünkü bu konuda henüz ayet yok da ondan. KURAN 4 Abdullah oğlu Muhammedi özelliğini anlatır şöyle ki 1 Mekke’de doğan Vatandaş Muhammedi,2- 40 yaşlarında Nebi olarak seçtiği Muhammet,3-Vahy alan ayetleri tebliğ eden ve bu vahy olan ayetleri yazdırıp Kuran’da toplayıp kitap haline getiren hiç yanlışı hatası olmayan mükemmel Resul Muhammet, 4 - Bu mükemmel Resul Muhammedin ölümünden sonra tüm insanlığa okuyup anlasınlar yaşasınlar diye bizlere miras bıraktığı Kuran Muhammed.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar