Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Bidat ve Hurafeler: Allah’a Dinini mi Öğretiyorsunuz?

Yunus 10:18 ve Ra'd 13:33, Hucurat 16,ayetlerle İslam dini Kuran ile tamamlanmıştır, Maide süresi 3, Enam süresi 214, Allah kitabında böyle derken hurafeci hikayeci asla Kurandan delil gösteremez! HZ İsa’yı beğenmeyen Hristiyanlık mezhebi kurup uydurdukları ile gerçek dini bozan, Hz. Musa’yı beğenmeyip Yahudilik mezhebi kurarak Allah’ın dinini bozma geleneği, Hz Resul Muhammet as inen Kuranı beğenmeyenlerde Kuranı bozmak için Kuranda olmayan her şeye din demiş onlarca mezhep tarikat kurarak İslam dinini hurafe hikâye dini yapmışlar.

Bozulan dinin ve kültürlerin etkisi, Cehalet ve Kuran sız dini bilginin yetersizliği, Allah Azze ve Cellenin demediği, Nebi Resul  Muhammet AS söylemediği din adına söylenir olunca din kişilere tapınmak kutsamak şirk ehli veli evliya gavs şeyhin sözü Kuranın yerini almış, Şirk ise Affı olmayan günah olduğu Nisa süresi 48 de, bu hurafelerden sevap alındığı sanılarak tevbede edilmediği için Zümer süresi 65 e göre tüm iyi amelleri de boşa gider.

Bunun bazı Sebepleri, * Hurafe hikaye Resulün söylediği sanılan Mevzu hadisler * Psikolojik sebepler * Batıl inanç ve hurafeleri konu edinen yayınlar * Cin, peri, şeytan vs. inançlar * Taassup ve taklit * Maneviyattan yoksunluk * Kolaycılık OYSA her kişi dinini Kurandan öğrense, Zuhruf süresi 44 de bu kurandan sorgulanacaksınız der Allah Azze, yine Resulü Muhammet As tek rol model örnek almak, “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”(Âl-i İmrân 31). Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”  (En’âm 38)  Kur’an’da insanlığın ihtiyacı olan delil ve tekliflerden hiçbiri ihmal edilmemiş; hepsi ya kısaca veya tafsilâtlı olarak bildirilmiştir. Her şeyin bilgisi, delâleti veya işareti Kur’an’da mevcuttur. Hurafe; Akla ve gerçeğe aykırı, bilim, mantık ve Din Açısından temeli olmayan ve din adına ileri sürülen aldatıcı söz demektir. helâk olanın açık bir delille (gözüyle gördükten sonra) helâk olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için (böyle yaptı)…” (Enfal 42)

Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır.” (En’âm 153).  “Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin.” (Nisâ 59 ) Arz edildiğinde tüm kandil gecelerin uydurma olduğu, türbeler, 40lar 7diler, 40kıncı geceler, büyü muska, çarpması vs. binlerce Kuranda olmayan Resulün söylemediği din adına yapılan her şey ya bidat hurafe, bazen haram bazen şirk. Nisa süresi 119 Ayet Mutlaka onları saptırıp, asılsız kuruntulara daldıracağım; onlara buyuracağım, davarların kulaklarını yaracaklar; onlara buyuracağım, Allah'ın yarattığını bozacaklar. Kim, Allah'ın yanı sıra şeytanı veli edinirse, apaçık bir zarara uğramış olur. Genelde bu yanlışlar Cumada Ramazan ayında, Hac umre de, kabirde mezar türbelerde, ticarette uydurma hikâye hurafeler bazıları gelenek adet diye bunlar çoğu zamanda din adına yapılıyor Kuranda olmayan hiç bir şey din değildir.

Bak ALLAH RESULU İÇİN NE DİYOR: Hakka Süresi 44:Eğer Bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı ve lev tekavvele aleyna ba'dal ekavil. Hakka süresi 45: Elbette onun bütün gücünü alırdık. Le ehazna minhu bil yemin. Hakka süresi 46: Sonra kesinlikle can damarını koparırdık. Hakka süresi 47: Summe le kata'na minhul vetin. Hiçbiriniz buna engel olamazdınız.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar