Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Hadisperestlerin Kabullenemediği Hadisler

 Hz Ebubekir (ra) Peygamberimizin vefatından sonra halkı toplamış ve onlara şöyle demiştir: “Sizler Allah'ın elçisinden ihtilaflı hadisler naklediyorsunuz. Bu durumda sizden sonrakiler daha büyük ihtilaflara düşecektir. Allah’ın elçisinden hiçbir hadis nakletmeyin. Sizden hadis nakletmenizi isteyenlere deyiniz ki: İşte Allah'ın Kitabı aramızda, onun helalini helal kılın, haramını haram görün.” (Zehebi, Tezkiratul Huffaz 1/3, Buhari 1.cilt)

İmâm Ahmed İbn Hanbel der ki: Bize Yahya İbn İshâk, Abdurrahmân İbn Câbir'den nakletti ki; o, Abdullah İbn Amr'ın şöyle dediğini duydum demiştir: "Bir gün Hz. Peygamber bize veda edici gibi çıkarak dedi ki: - Ben SİZİN ARANIZDA BULUNDUĞUM SÜRECE BENİ DİNLEYİN VE İTAAT EDİN. Ben sizin aranızdan götürüldüğüm zaman siz ALLAH'IN KİTABINA SARILIN. Onun helâl kıldığını helâl, harâm kıldığını harâm sayın." (İBN-İ KESİR, CİLT XII, S, 6551)

"Ibni Abbas ve Selman el-Farisi rivayet ediyor: Rasulullah (sav) buyurdular ki: - Helal, Allah Teala hazretlerinin kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala hazretlerinin kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında bir şey buyurmadığı şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual külfetine girmeyiniz." [KS.5164 (Tirmizi, Libas 6 (1726); İbni Mace, Etime 60 (3367)]

Hz. Ömer’in bir Sünen kitabı yazmayı düşündüğü ama daha sonra bundan vazgeçtiği bildirilmektedir. Gerekçesi ise şöyledir: - “Size bir sünen kitabından bahsetmiştim. Sonradan düşündüm ki, sizden önceki Ehli kitap, Kitabullah’tan başka kitaplar yazmışlar, o kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını terk etmişlerdir. Ben, yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle örtmem/gölgelemem.” (Talat Koçyiğit, İbni Abdil Berr’in, Camiu Beyanil İlm ve Fadlih adlı eserinden nakletmektedir; Hadis Tarihi, Ank-2012, s. 42 ve Hadislerin Toplanması ve Yazı ile Tespiti, Konya-2007, s. 53). Oysaki gerçek hadis Allah azze ve Cellenın Vahy ile Resullerine gönderdiği Allah sözü ! Bu sözü Resul ağzı dili dudağı ile seslendirdi yazdı kuran oldu Kuranda 6236 Allah ın vahyi olan hadis var , Delil Mürselat süresi 50, Casiye süresi 6: İşte bunlar, Bizim sana hakk olarak anlattığımız Allah'ın ayetleridir. O halde Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar?Birde Nebi Muhammet As çarşıda pazarda sosyal hayatında vahy olmayan hurma arpa kaç para vs her gün konuştuğu iletişim kurduğu vahy olmayan sözleride hadis ama Kuran gibi bağlayıcı değil ! vahy ALLAH AZZE VE CELLENİN sözü hadisi Resul Allahın sözünü dili dudağı ile Dünyaya seslenen tebliğ eden yazılıp Kuran olan !, Hakka süresi 44 ayet geriği !Ey resul kendinden bu Kuranın içine bir kelime eklese idin şah damarını keser koparırdık ayetide ap açık . İmâm Ahmed İbn Hanbel der ki: Bize Yahya İbn İshâk, Abdurrahmân İbn Câbir'den nakletti ki; o, Abdullah İbn Amr'ın şöyle dediğini duydum demiştir: "Bir gün Hz. Peygamber bize veda edici gibi çıkarak dedi ki: - Ben SİZİN ARANIZDA BULUNDUĞUM SÜRECE BENİ DİNLEYİN VE İTAAT EDİN. Ben sizin aranızdan götürüldüğüm zaman siz ALLAH'IN KİTABINA SARILIN. Onun helâl kıldığını helâl, harâm kıldığını harâm sayın." İBN-İ KESİR, CİLT XII, S, 6551).

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar